Uwch Dîm Rheoli

Mrs. R Pritchard (Pennaeth ac Uwch Swyddog Gwarchod Plant)

Mr. M Evans (Dirprwy Bennaeth)

Mrs. E Williams (Dirprwy Bennaeth)

 

Cyfnod Allewddol 2

Mr. M Evans – Blwyddyn 6

Mr. I Jones – Blwyddyn 5

Mrs. T Jones – Blwyddyn 4

Mr. M O’Leary a Mrs Evans – Blwyddyn 3

 

Cyfnod Sylfaen

Mrs. L Davies a Miss. C Rees – Blwyddyn 2

Ms. M Rosser – Blwyddyn 1

Mrs. E Williams – Derbyn

Miss. S Davies – Meithrin

 

Mrs. K Jones – Anghenion arbennig

 

Cynorthwywyr

Mrs. R Vale, Mrs. A Webb, Miss. L Thomas, Mrs. L Bonandrini, Miss. N Pethrick, Ms. R Davies, Mrs. J Williams, Mrs. L Berrow, Miss. R Jones, Mrs. V Power, Miss, K Allen, Mr. A Thomas, Mr. J Hughes, Mrs. E Patten

 

Mrs. J James – Swyddog Gweinyddol

Mrs. W Davies – Gofalwr

Mrs. R Pritchard, Mr. M Evans, Mrs. E Williams – Swyddogion Gwarchod Plant

Mr. A Jones – Cadeirydd y Llywodraethwyr