Ym mis Chwefror arhosodd y plant o flynyddoedd 5 a 6 ar gampws yr Urdd Caerdydd. Roedd ganddynt gyfleoedd i ymweld â Stadiwm Principality, bowlio 10, mynd ar daith o amgylch Amgueddfa Caerdydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn y Cynulliad Cenedlaethol a’r Senedd. Maent hefyd wedi mwynhau gweithdy trydan yn Techniquest.