Cynhaliwyd mabolgampau 2018 ar gae rygbi', pentref eleni. Diolch i'r plant a'r rhieni am eu gwaith caled er mwyn gwneud y dydd yn llwyddiant.

Llongyfarchiadau i'r tîm melyn!