Y tymor hwn, mae disgyblion o flwyddyn 5 wedi cael cyfle i weithio gyda tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Gaerfyrddin a Heddlu Dyfed Powys. Gosododd yr heddlu peiriant mesur cyflymder ar waelod tyle'r ysgol.
Gofynnwyd i nifer o yrwyr a oedd yn fwy na'r terfyn cyflymder i dynnu i'r ochr yr heol gan yr heddlu.
Cafodd y plant gyfle i westiynnu, darllen ffeithiau i'r gyrwyr mewn gobaith o godi eu hymwybyddiaeth o beryglon goryrru.