Castell Henllys

Buodd plant o Flynyddoedd 3 a 4 yn ymweld â Chastell Henllys y tymor hwn. Cawsant gyfle i weld sut roedd y Celtiaid yn byw.

Buon nhw’n mwynhau dysgu sgiliau newydd.

Dysgon sut i wneud basgedi gan ddefnyddio Helyg, defnyddio dulliau traddodiadol i falu gwenith i wneud blawd yn barod i wneud bara.

Buont hefyd yn edrych ar ddulliau adeiladu tai crwn Celtaidd a'r deunyddiau a ddefnyddiwyd.