Ar ôl hanner tymor cyffrous o ddarganfod am wahanol anifeiliaid a’u hymddygiad, cafodd y plant amser i adlewyrchu ar eu dysgu yn ystod y trip llwyddiannus i Ffe…

Ym mis Hydref, ymwelodd plant o Flwyddyn 6 â'r ffatri Sony ym Mhencoed. Cawsant gyfle i weld sut roedd y dechnoleg ddiweddaraf yn cael ei gynhyrchu. Cawsant hef…

Cyflwynwyd yr wobr efydd i'r ysgol am ei hymdrechion wrth hyrwyddo ac annog plant i ddefnyddio'r Gymraeg. Rydym eisoes yn gweithio tuag at y wobr arian!

Yn ystod mis Hydref, ymwelodd plant o flwyddyn 6 â'r gwersyll addysg awyr agored ym Mhentywyn. Yno, cawsant gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau dringo, absennol a …

Yn ystod tymor yr Hydref, mae plant o flwyddyn 6 wedi bod yn gweithio fel rhan o brosiect Gweilch yn y gymuned. Buon nhw i Stadiwm y Liberty lle cawsant sgwrs a…

Cynhaliwyd mabolgampau 2018 ar gae rygbi', pentref eleni. Diolch i'r plant a'r rhieni am eu gwaith caled er mwyn gwneud y dydd yn llwyddiant. Llongyfarchiadau i…