Hwyl a sbri yn Llangrannog
 
Aeth plant blynyddoedd 5 a 6 i wersyll yr Urdd Llangrannog.  Cafodd y plant cyfleoedd i Sgïo, Merlota, nofio, dringo a llawr mwy. Cafodd pawb hwyl a sbri er i rai plant codi am bedwar o'r gloch yn y bore!!!!!!!!!!!!