Caerdydd Banner

 

Ymwelodd plant o Flynyddoedd 5a6 gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd yn ystod tymor yr haf 2018. Buont yn brysur yn archwilio beth oedd gan y ddinas i'w gynnig.