Yrs 456Web

Ni yw’r dosbarth Saesneg dwyieithog o fewn yr ysgol yn yr adran Iau. Mae bod mewn Cyfnod allweddol 2 yn rhan bwysig o addysg bob disgybl. Blwyddyn 6, eleni fydd  eich blwyddyn olaf yn yr ysgol a'r flwyddyn cyn i chi symud ymlaen i'r ysgol uwchradd. Bydd disgwyl i chi fod yn rôl fodel da ac yn cyflawni eich dyletswyddau mewn modd cyfrifol.
Mae Blwyddyn 4, 5 a 6 hefyd yn flwyddyn llawn hwyl. Byddwch yn cael cyfle i ymweld â Gwersyll Gweithgareddau Awyr Agored Pentywyn ac yn cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau corfforol heriol (Blwyddyn 6 yn unig) neu'n ymweld â chanolfannau yr Urdd yn Llangrannog naill ai yn neu Gaerdydd. Ar ben hynny, byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan ym mhob cystadleuaeth yr Urdd, y proms ac ymweld â'ch ysgol uwchradd persbectif ar gyfer gweithgareddau hwyliog pontio (Blwyddyn 6 yn unig).

Cyfrifoldebau Blwyddyn 5 a 6 : -
Bod yn rôl fodel da ar gyfer pob disgybl arall yn yr ysgol
Gweithio yn y siop ffrwythau a llyfrgell (Blwyddyn 6 yn unig)
Cyflawni dyletswyddau gyfer y Llysgenhadon Efydd, Cyngor Eco neu gyngor yr Ysgol
Gofalu am ddisgyblion o'r dosbarth Derbyniadau, Blwyddyn 1 a 2 yn ystod amser egwyl.
Addysg gorfforol (Blwyddyn 5 yn unig).

Ein thema
Ynni


Athro dosbarth
Mr M O'Leary