Bl 5Web

Croeso i Flwyddyn 5
Mae Blwyddyn 5 yn flwyddyn bwysig i bob disgybl. Rydych yn awr mewn top nghyfnod allweddol 2 a ystyriwyd rhai o’r  disgyblion mwyaf cyfrifol yn yr ysgol.

Mae Blwyddyn 5 hefyd yn rhoi cyfleoedd i ymweld â chanolfannau yr Urdd yn Llangrannog neu Gaerdydd. Ar ben hynny, byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan ym mhob cystadleuaeth yr Urdd megis gemau pêl-droed.

Cyfrifoldebau Blwyddyn 5: -
Bod yn rôl fodel da ar gyfer disgyblion o fewn yr ysgol.
Gofalu am ddisgyblion yn y dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 yn ystod amser egwyl.
Cefnogi neu'n dirprwyo  i ddisgyblion Blwyddyn 6.

Ein thema y tymor
ynni

Addysg gorfforol
Dydd Mercher
(Dillad a gwisgo droed addas ar gyfer addysg gorfforol yn hanfodol)

Athro Dosbarth

Mr M Evans