Mawrth 2015

Logo Mm

IMG 1358

Ymweliad Tywysog Cymru

Braf oedd gweld Tywysog Charles yn Llandybie!!!!!  Cafodd y Cyngor Eco, Cyngor Ysgol a Chynhalwyr efydd y cyfle i gwrdd â Thywysog Charles ar ei ymweliad i gwmni lleol Morgan Marine.

Chwefror 2015

 

Screen Shot 2015 02 10 At 184417

 IMG 3030

Cafodd blant blynyddoedd 5 a 6 ymweliad o Thermal Earth.

Roedd y plant wedi mwynhau gwrando ar eu cyflwyniad am fanteision defnyddio ffynonellau ynni, y gellir eu hailddefnyddio yn hytrach na dibynnu ar danwyddau ffosil, i wresogi eu cartrefi.

Ar hyn o bryd mae’r plant yn astudio’r pwnc ‘ynni '.

Roedd y cyflwyniad yn addysgiadol iawn.

Diolch yn fawr i Kristian ac Abigail o Thermal Earth, am dreulio’u hamser gyda ni.