Mae'r CRAFf wedi penderfynu ar y daithiau gerdded hyfforddi canlynol ar gyfer y bobl sydd am gwblhau Her Tri Chopa Cymru. Mae'r croeso cynnes i holl gyfeillion yr ysgol hefyd.

Bydd y rhan fwyaf o'r teithiau cerdded isod yn dechrau o'r bryn ysgol am 8am.

Screen Shot 2016 01 28 At 103440

 IMG 2567

Diolch i bawb a fynychodd y daith gerdded i Lyn y Fan ddydd Sul diwethaf. Roedd y daith yn brofiad a roddodd flas wirioneddol o’r her o’n flaen.. Bydd y daith nesaf i gastell Carreg Cennen ar ddydd Sul 13 Rhagfyr. Rydym yn bwriadu cwrdd am 9 y.b yn maes parcio’r ysgol i ddechrau’ daith gerdded o 6 milltir. Dewch â rhywfaint o arian os ydych yn dymuno i fwynhau paned neu gawl yn caffi y castell. Mae croeso cynnes i blant a mae gwisgNadolig (het santa, siwmper nadolig ac ati) yn hanfodol !!!!!

 

Bydd mwy o deithiau cerdded yn cael eu trefnu yn y flwyddyn newydd gyda llawer ar ddydd Sadwrn.

 

Screen Shot 2015 11 13 At 120209

 

Ar ol ein llwyddiant o gerdded i fyny copa Pen-Y-Fan rydyn wedi  penderfynu cynnal taith gerdded ychwanegol y mis yma.

Ar yr 22/11/15 mi fydd taith gerdded i Lyn y Fan ger Llangadog.

Mae dau opsiwn ar gael; taith gerdded o 5km, sydd yn addas i blant a phobl sydd methu ymrwymo i fore o gerdded,  ac un o 13km.

Rydyn yn bwriadu cwrdd ar tyle’r Ysgol am 7:30 y.b.

Cofiwch i wisgo dillad ac esgidiau addas a chofiwch  I ddod a bwyd a diod.

 

Screen Shot 2015 11 13 At 114707