Clwb Plant Tybie yw clwb gofal yr ysgol sydd ar agor o ddydd Llun tan ddydd Gwener o 3.30yh tan 5.45yh. Mae'r clwb wedi ei chofrestru gan CSSIW. Cost y clwb yw
£6 y sesiwn. Rhedir y clwb gan staff profiadol sydd yn gweithio yn yr ysgol yn ystod y dydd.