Mae clwb brecwast yr ysgol ar gael yn rhad ac am ddim pob bore o 8.10yb tan 8.40yb.
Os ydych yn dymuno i'ch plentyn i fynychu'r clwb mae ffurflen cofrestru ar gael o'r swyddfa. Fe fydd staff y clwb yn sicrhau bod y plant yn cyrraedd eu dosbarthiadau yn ddiogel.